X
تبلیغات
جملات زیبا|جملات عاشقانه - پست های عاشقانه


دوروبرم پر شـــــده از مردمانی که به ظاهر دوســـــت اند

اما جای خنجرهایشـــان پشت کمــــــرم هنوز تـــــــــــــیر میکشد!

برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات عاشقانه, جدیدترین جملات زیبا, عاشقانه های فیسبوکی, پست های عاشقانه

s@mira

سرفــــه هایـــم از قلیـــان نیســـــت...


خاطـــــرات تـــــوست که در قلبـــــــم


خاکــــــ میـــــــــخورد...


برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات عاشقانه, جدیدترین جملات زیبا, عاشقانه های فیسبوکی, پست های عاشقانه

s@mira
ارسال : یکشنبه دوازدهم خرداد 1392
 

نقش درخت خشک را بازی میکنم..

نمیدانم چشم انتظار بهار باشم..

یا هیزم شکن..
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات عاشقانه, جدیدترین جملات زیبا, عاشقانه های فیسبوکی, پست های عاشقانه

s@mira
ارسال : جمعه دهم خرداد 1392
 

چـه کـــــــرده ای بــا مــن ..!!؟

کـه ایـن روزهــــــا ،

تــــو را

فـقــط بـه انـدازه ی یـک اشتبــاه مـی شنـاسـم
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات عاشقانه, جدیدترین جملات زیبا, عاشقانه های فیسبوکی, پست های عاشقانه

s@mira
ارسال : پنجشنبه نهم خرداد 1392
 

مدتی است دیگر از تهِ دل نمیخندم

فقط لب هایم

نقشی به نام لبخند را بازی میکنند

تا کسی نفهمد بی تو چه میگذردبرچسب‌ها: جملات زیبا, جملات عاشقانه, جدیدترین جملات زیبا, عاشقانه های فیسبوکی, پست های عاشقانه

s@mira
ارسال : پنجشنبه نهم خرداد 1392
 

بـا جنگل ، دریا و کوه , میتوان بهتریـن لحظات دو نفـره را ساخت ,

اما برای یک تنها , فقط گم شدن و غرق شدن و سقوط …

برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات عاشقانه, جدیدترین جملات زیبا, عاشقانه های فیسبوکی, پست های عاشقانه

s@mira
ارسال : سه شنبه هفتم خرداد 1392
 

مگر خودت نگفتی خداحافظ؟


پس چرا وقتی گفتم"به سلامت" نگاهت تلخ شد؟


برو به سلامت


دیگر هم سراغم را نگیر!


خسته تر از آنم که بر سر راهت بنشینم


و دلیل رفتنت را جویاشوم...
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات عاشقانه, جدیدترین جملات زیبا, جملات زیبا اردیبهش92, پست های عاشقانه

s@mira

  چه پـــــر جـــــرأت و مغـــرور مـی شــود در بـرابــرت


   .... کســـی که مـــی فهمــــــد


   از تـــــــه دل دوسـتــــش داری .... !

برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات عاشقانه, جدیدترین جملات زیبا, پست های عاشقانه

s@mira